TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Đối thoại giữa đại biểu sinh viên và Ban lãnh đạo MUCE
THÔNG BÁO

  Đọc thêmWEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Đọc thêm
MUCE TRÊN CÁC BÁO

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
THÔNG BÁO CHUNG

 
Thông báo Về việc tập trung học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên khóa D19 Trường Đại học Xây dựng Miền trung năm học 2021 - 2022  
Thông báo Kế hoạch nghỉ hè năm học 2021 - 2022 và chuẩn bị triển khai kế hoạch năm học 2022 - 2023
Thông báo sách mới năm 2022
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
THỜI KHÓA BIỂU

 
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 ĐẾN TUẦN 47 (TỪ NGÀY 23/5/2022 ĐẾN NGÀY 19/6/2022)  
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 ĐẾN TUẦN 43 (TỪ NGÀY 25/4/20222 ĐẾN NGÀY 22/5/2022)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 ĐẾN TUẦN 39 (TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN NGÀY 24/4/2022)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 ĐẾN TUẦN 35 (TỪ NGÀY 28/02/2022 ĐẾN NGÀY 27/3/2022)
   
Số lượng đang online: 5
Số lượt truy cập: 19,493,699
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn