TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 17 ĐẾN TUẦN 20 (TỪ NGÀY 14-11 ĐẾN NGÀY 11-12-2022) [ 11/11 ]

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 13 ĐẾN TUẦN 16 (TỪ NGÀY 17/10 ĐẾN NGÀY 13/11/2022) [ 10/13 ]

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 9 ĐẾN TUẦN 12 (TỪ NGÀY 19/9 ĐẾN NGÀY 16/10/2022) - CẬP NHẬT LẠI THỜI KHÓA BIỂU CỦA KHÓA D22 [ 9/15/ ]

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 5 ĐẾN TUẦN 8 NĂM HỌC 2022 - 2023 (TỪ NGÀY 22/8 ĐẾN NGÀY 18/9/2022) [ 8/17/ ]

LINK ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KÌ 1, NĂM HỌC 2022 - 2023 [ 8/5/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 4 NĂM HỌC 2022-2023 (TỪ NGÀY 25/7/2022 ĐẾN NGÀY 21/8/2022) [ 8/1/2 ]

  2. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 ĐẾN TUẦN 52 (TỪ NGÀY 20/6/2022 ĐẾN NGÀY 24/7/2022)-CẬP NHẬT NGÀY 20/6/2022(BỔ SUNG LỊCH THI LỚP D20QXC1) [ 5/26/ ]

  3. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 ĐẾN TUẦN 47 (TỪ NGÀY 23/5/2022 ĐẾN NGÀY 19/6/2022) [ 5/19/ ]

  4. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 ĐẾN TUẦN 43 (TỪ NGÀY 25/4/20222 ĐẾN NGÀY 22/5/2022) [ 4/22/ ]

  5. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 ĐẾN TUẦN 39 (TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN NGÀY 24/4/2022) [ 3/23/ ]

  6. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 ĐẾN TUẦN 35 (TỪ NGÀY 28/02/2022 ĐẾN NGÀY 27/3/2022) [ 2/25/ ]

  7. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 ĐẾN TUẦN 31 (TỪ NGÀY 31/01/2022 ĐẾN NGÀY 27/02/2022) [ 1/18/ ]
 
THÔNG BÁO
 
Đọc thêmWEBLINK
 
   
Số lượng đang online: 12
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn