TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 48 ĐẾN TUẦN 52 (TỪ NGÀY 20/6/2022 ĐẾN NGÀY 24/7/2022)-CẬP NHẬT NGÀY 20/6/2022(BỔ SUNG LỊCH THI LỚP D20QXC1) [ 5/26/ ]

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 ĐẾN TUẦN 47 (TỪ NGÀY 23/5/2022 ĐẾN NGÀY 19/6/2022) [ 5/19/ ]

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 40 ĐẾN TUẦN 43 (TỪ NGÀY 25/4/20222 ĐẾN NGÀY 22/5/2022) [ 4/22/ ]

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 36 ĐẾN TUẦN 39 (TỪ NGÀY 28/3/2022 ĐẾN NGÀY 24/4/2022) [ 3/23/ ]

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 ĐẾN TUẦN 35 (TỪ NGÀY 28/02/2022 ĐẾN NGÀY 27/3/2022) [ 2/25/ ]

Các bài đã đăng:

  1. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28 ĐẾN TUẦN 31 (TỪ NGÀY 31/01/2022 ĐẾN NGÀY 27/02/2022) [ 1/18/ ]

  2. ĐĂNG KÍ HỌC PHẦN HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022 [ 12/29 ]

  3. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 24 ĐẾN TUẦN 27 (TỪ NGÀY 03/01/2022 ĐẾN NGÀY 30/01/2022) [ 12/28 ]

  4. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 ĐẾN TUẦN 23 (TỪ NGÀY 06/12/2021 ĐẾN NGÀY 02/01/2022) [ 12/2/ ]

  5. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 16 ĐẾN TUẦN 19 (TỪ NGÀY 08/11/2021 ĐẾN NGÀY 05/12/2021) [ 11/4/ ]

  6. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12 ĐẾN TUẦN 15 (TỪ NGÀY 11/10/2021 ĐẾN NGÀY 07/11/2021) [ 10/8/ ]

  7. LỊCH THI LẦN 2 CHO CÁC SINH VIÊN HOÃN THI LẦN 1 HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021 KHOA CẦU ĐƯỜNG VÀ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG [ 9/20/ ]
 
THÔNG BÁO
 
Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; Bảng điểm học tập toàn khóa (đợt xét tháng 6 năm 2022)

Đọc thêmWEBLINK
 
   
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn