TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
THỜI KHÓA BIỂU
THỜI KHÓA BIỂU VÀ LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN DỞ DANG HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2020 - 2021 (TUẦN 57 ĐẾN TUẦN 60 - TỪ NGÀY 20/9/2021 ĐẾN NGÀY 17/10/2021) [ 9/17/ ]

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8 ĐẾN TUẦN 11 (TỪ NGÀY 13/9/2021 ĐẾN NGÀY 10/10/2021)-CẬP NHÂT THỜI KHÓA BIỂU KHÓA D21 (LẦN 1-NGÀY 10/9/2021) [ 9/9/2 ]

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 ĐẾN TUẦN 7 NĂM HỌC 2021-2022 (TỪ NGÀY 16/8/2021 ĐẾN NGÀY 12/9/2021) [ 8/20/ ]

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 ĐẾN TUẦN 57 (TỪ NGÀY 05/7/2021 ĐẾN NGÀY 29/8/2021) - CẬP NHẬT LẠI LÚC 16H, NGÀY 31/7/2021 (LỊCH THI ONLINE TỪ NGÀY 02/8 ĐẾN NGÀY 29/8/2021) - GIÁO VIÊN COI THI DO CÁC BỘ MÔN TỰ SẮP XẾP. [ 7/2/2 ]

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 ĐẾN TUẦN 49 (TỪ NGÀY 10/5 ĐẾN NGÀY 04/7/2021) - CẬP NHẬT NGÀY 13/5/2021 - TKB ĐIỀU CHỈNH - DẠY ONLINE THEO TB 74, NGÀY 11/5/2021 - CẬP NHẬT NGÀY 02/6/2021 - CẬP NHẬT TKB TUẦN 46 - 49 [ 5/6/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 ĐẾN TUẦN 41 (TỪ NGÀY 15/3 ĐẾN NGÀY 09/5/2021)-CẬP NHẬT NGÀY 07/4/2021-CẬP NHẬT TKB TUẦN 38 ĐẾN TUẦN 41 [ 3/11/ ]

  2. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 26 ĐẾN TUẦN 33 (TỪ NGÀY 18/01/2021 ĐẾN NGÀY 14/3/2021)-CẬP NHẬT NGÀY 26/01/2021 (CẬP NHẬT TKB TUẦN 30 ĐẾN TUẦN 33)-cập nhật ngày 24/2/2021 (điều chỉnh Thời khóa biểu, bắt đầu học tập từ ngày 01/3/2021) [ 1/14/ ]

  3. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 ĐẾN TUẦN 25 (TỪ NGÀY 21/12/2020 ĐẾN NGÀY 17/01/2021) [ 12/17 ]

  4. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 18 ĐẾN TUẦN 21 (TỪ NGÀY 23/11 ĐẾN NGÀY 20/12/2020) [ 11/19 ]

  5. KẾ HOẠCH THI BỔ SUNG TUẦN 16 (TỪ 09/11 ĐẾN 15/11/2020) [ 11/11 ]

  6. THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 14 ĐẾN TUẦN 17 (TỪ NGÀY 26/10 ĐẾN NGÀY 22/11/2020) - CẬP NHẬT NGÀY 29/10/2020 (ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC BÙ VÀ LỊCH THI BÙ DO NGHỈ TRÁNH BÃO SỐ 9) [ 10/23 ]

  7. THỜI KHÓA BIỂU LỚP D20XDK6, TUẦN 13 (TỪ NGÀY 19/10 ĐẾN NGÀY 25/10/2020) [ 10/19 ]
 
THÔNG BÁO
 
Đọc thêmWEBLINK
 
   
Số lượng đang online: 7
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn