TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
THÔNG BÁO CHUNG
Thông báo V/v tập trung học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm học 2023-2024 (đợt tháng 7/2024) [ 6/17/ ]

Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa đợt xét tốt nghiệp tháng 6/2024 [ 6/12/ ]

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ ăn uống tại Căn tin khu B [ 6/4/2 ]

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ giữ xe sinh viên tại Khu B [ 6/4/2 ]

Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa đợt xét tốt nghiệp tháng 4/2024 [ 5/22/ ]

Các bài đã đăng:

  1. Thông báo tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ ăn uống tại Căn tin khu B Trường ĐHXD Miền Trung [ 5/16/ ]

  2. Thông báo tổ chức đấu thấu cung cấp dịch vụ giữ xe sinh viên tại khu B Trường ĐHXD Miền Trung [ 5/16/ ]

  3. Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 27/4/2024 [ 4/26/ ]

  4. Thông báo mở của Trung tâm Thông tin - Thư viện (nhà B5) Trường Đại học Xây dựng Miền Trung [ 4/2/2 ]

  5. Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bảng điểm học tập toàn khóa lớp D19X, D19CD1, D21CDK1 (trước thời hạn) và sinh viên đại học các khóa trước đợt tháng 01/2024 [ 1/26/ ]

  6. THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP TOÀN KHÓA LỚP D19KX3, D19QX1 VÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CÁC KHÓA TRƯỚC(ĐỢT THÁNG 12/2023) [ 1/8/2 ]

  7. Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa (đợt tháng 11/2023) [ 12/22 ]
 
THÔNG BÁO
 
KẾ HOẠCH THI HỌC LẠI KHOA KT&QLXD TUẦN 52 (TỪ NGÀY 15/7 -21/7/2024)

Thông báo V/v tập trung học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm học 2023-2024 (đợt tháng 7/2024)

Đọc thêmWEBLINK
 
   
Số lượng đang online: 11
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn