TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
THÔNG BÁO CHUNG
THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN KHÓA TRƯỚC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN CÙNG KHÓA D22 TRONG HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023 [ 10/4/ ]
Nội dung: “Tổ chức cho sinh viên khóa trước đăng ký học lại, học cải thiện cùng khóa D22 trong học kỳ 1, năm học 2022-2023” -> Tải xuống
 
Biểu mẫu và hướng dẫn:
Biểu mẫu đăng ký học cải thiện: https://forms.gle/UwcsPGnGcnXphAvR9 
Danh sách học phần khóa D22 được tổ chức HK1 2022 – 2023 -> Tải xuống
Hướng dẫn cách xem thông tin bằng Account cá nhân -> Tải xuống
 
Hỗ trợ đăng ký:
1. Khoa XD, CĐ, HTKT: Mr. Trần Quốc Phú, tranquocphu@muce.edu.vn
2. Khoa KTE, KTR: Mrs. Trần Thị Kim Chi, 
tranthikimchi@muce.edu.vn
3. Account SV, Email: Mr. Võ Đại Hồng, 
vodaihong@muce.edu.vn
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
 
THÔNG BÁO
 
Đọc thêmWEBLINK
Số lượng đang online: 8
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn