TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
THÔNG BÁO

  Đọc thêmWEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Đọc thêm
MUCE TRÊN CÁC BÁO

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
THÔNG BÁO CHUNG

 
Thông báo số 152 Kế hoạch tổ chức giảng dạy học phần Anh văn 1 cho sinh viên khóa D19  
Thông báo số 151 Xử lý học vụ đầu năm học 2021-2022
Thông báo số 150 Tổ chức xử lý học vụ đầu năm học 2021-2022
Thông báo về việc miễn học, chuyển điểm học phần Anh văn, Tin ĐC dành cho khóa D18, D19
THỜI KHÓA BIỂU

 
LỊCH THI LẦN 2 CHO CÁC SINH VIÊN HOÃN THI LẦN 1 HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021 KHOA CẦU ĐƯỜNG VÀ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG  
THỜI KHÓA BIỂU VÀ LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN DỞ DANG HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2020 - 2021 (TUẦN 57 ĐẾN TUẦN 60 - TỪ NGÀY 20/9/2021 ĐẾN NGÀY 17/10/2021)-CẬP NHẬT NGÀY 19/9/2021 (DỪNG CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8 ĐẾN TUẦN 11 (TỪ NGÀY 13/9/2021 ĐẾN NGÀY 10/10/2021)-CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU KHÓA D21 (CẬP NHẬT NGÀY 20/9/2021)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 ĐẾN TUẦN 7 NĂM HỌC 2021-2022 (TỪ NGÀY 16/8/2021 ĐẾN NGÀY 12/9/2021)
   
Số lượng đang online: 1
Số lượt truy cập: 19,472,037
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn