TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Hội nghị trựctuyến tổng kết kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 và xây dựng kế hoạch đào tạo năm học mới 2021-2022
THÔNG BÁO

  Đọc thêmWEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Đọc thêm
MUCE TRÊN CÁC BÁO

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
THÔNG BÁO CHUNG

 
Thông báo số 151 Xử lý học vụ đầu năm học 2021-2022  
Thông báo số 150 Tổ chức xử lý học vụ đầu năm học 2021-2022
Thông báo về việc miễn học, chuyển điểm học phần Anh văn, Tin ĐC dành cho khóa D18, D19
Thông báo học Giáo dục quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên khóa D19, D20, C19 và sinh viên chưa đạt học phần GDQP-AN
THỜI KHÓA BIỂU

 
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 8 ĐẾN TUẦN 11 (TỪ NGÀY 13/9/2021 ĐẾN NGÀY 10/10/2021)-CẬP NHÂT THỜI KHÓA BIỂU KHÓA D21 (LẦN 1-NGÀY 10/9/2021)  
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 ĐẾN TUẦN 7 NĂM HỌC 2021-2022 (TỪ NGÀY 16/8/2021 ĐẾN NGÀY 12/9/2021)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 50 ĐẾN TUẦN 57 (TỪ NGÀY 05/7/2021 ĐẾN NGÀY 29/8/2021) - CẬP NHẬT LẠI LÚC 16H, NGÀY 31/7/2021 (LỊCH THI ONLINE TỪ NGÀY 02/8 ĐẾN NGÀY 29/8/2021) - GIÁO VIÊN COI THI DO CÁC BỘ MÔN TỰ SẮP XẾP.
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42 ĐẾN TUẦN 49 (TỪ NGÀY 10/5 ĐẾN NGÀY 04/7/2021) - CẬP NHẬT NGÀY 13/5/2021 - TKB ĐIỀU CHỈNH - DẠY ONLINE THEO TB 74, NGÀY 11/5/2021 - CẬP NHẬT NGÀY 02/6/2021 - CẬP NHẬT TKB TUẦN 46 - 49
   
Số lượng đang online: 5
Số lượt truy cập: 19,469,899
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn