TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
THÔNG BÁO

  Đọc thêmWEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Đọc thêm
MUCE TRÊN CÁC BÁO

Đọc thêm
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
THÔNG BÁO CHUNG

 
Thông báo mở của Trung tâm Thông tin - Thư viện (nhà B5) Trường Đại học Xây dựng Miền Trung  
Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Bảng điểm học tập toàn khóa lớp D19X, D19CD1, D21CDK1 (trước thời hạn) và sinh viên đại học các khóa trước đợt tháng 01/2024
THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI VÀ BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP TOÀN KHÓA LỚP D19KX3, D19QX1 VÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CÁC KHÓA TRƯỚC(ĐỢT THÁNG 12/2023)
Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa (đợt tháng 11/2023)
THỜI KHÓA BIỂU

 
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 ĐẾN TUẦN 36 (TỪ NGÀY 04/3 ĐẾN NGÀY 31/3/2024)  
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 29 ĐẾN TUẦN 32 (TỪ NGÀY 05/02/2024 ĐẾN NGÀY 03/3/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25 ĐẾN TUẦN 28 (TỪ NGÀY 08/01/2024 ĐẾN NGÀY 04/02/2024)
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 21 ĐẾN TUẦN 24 (TỪ NGÀY 11/12/2023 ĐẾN NGÀY 07/01/2024)
   
Số lượng đang online: 11
Số lượt truy cập: 19,600,503
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn