TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
THÔNG BÁO CHUNG
Thông báo đăng ký học phần Online - Học cùng D23 HK 1 năm 2023-2024 [ 9/18/ ]

Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 30/9/2023 [ 9/13/ ]

Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa (dành cho sinh viên được xét vào đợt tháng 8/2023) [ 9/6/2 ]

Thông báo Đăng ký xử lý học vụ học kỳ 1, năm học 2023-2024 [ 9/5/2 ]

Thông báo Triển khai một số công việc đầu năm học 2023-2024 [ 8/4/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm học 2022-2023 và chuẩn bị triển khai kế hoạch năm học 2023-2024 [ 7/17/ ]

  2. Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa (dành cho sinh viên được xét vào đợt ngày 27/6/2023) [ 7/11/ ]

  3. Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm học tập toàn khóa [ 6/5/2 ]

  4. Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung [ 4/17/ ]

  5. THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1, NĂM 2023 [ 7/27/ ]

  6. Thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa D18X, D18CD, D20CNK2, D20KDC3, D20KDC4 và sinh viên đại học các khóa trước [ 1/16/ ]

  7. Thông báo nhận Giấy chứng nhận; Bảng điểm học tập toàn khóa dành cho sinh viên khóa D18X, D18CD1, D20CNK2 và sinh viên đại học các khóa trước [ 1/13/ ]
 
THÔNG BÁO
 
Đọc thêmWEBLINK
 
   
Số lượng đang online: 11
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn