TRA CỨU CHỨNG NHẬN ĐẦU RA TIẾNG ANH
             
  Họ và tên:  
  Số hiệu chứng nhận:  
  Lớp học:  
   
Hướng dẫn: Nhập thông tin vào ô tương ứng; sau đó, nhấn "Tìm kiếm"
 
 
THÔNG BÁO
 
KẾ HOẠCH THI HỌC LẠI KHOA KT&QLXD TUẦN 52 (TỪ NGÀY 15/7 -21/7/2024)

Thông báo V/v tập trung học tập học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm học 2023-2024 (đợt tháng 7/2024)

Đọc thêmWEBLINK
 
Số lượng đang online: 13
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn