TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
TRA CỨU CHỨNG CHỈ CNTT
             
  Họ và tên:  
  Số hiệu chứng chỉ:  
   
Hướng dẫn: Nhập thông tin vào ô tương ứng; sau đó, nhấn "Tìm kiếm"
 
 
THÔNG BÁO
 
Đọc thêmWEBLINK
 
Số lượng đang online: 23
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn